layer
layer
layer
layer
layer

ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าได้ง่าย ๆ ถ้าใช้บริการผ่านตัวแทน

ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการขอวีซ่าผ่านตัวแทนที่ให้บริการเพราะอะไร คงตอบได้ไม่ยาก เพราะสะดวกรวดเร็ว คุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ไปยังสถานฑูต ไม่ต้องรอคิวที่ยาวเหยียด ไม่ต้องลุ้นว่าเอกสารครบหรือไม่ หรือ ต้องเพิ่มเติมอะไรอีก เพราะผู้ให้บริการยื่นขอวีซ่านั้นจะ
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในเบื้องต้นให้คุณว่าครบหรือไม่หรือควรเพิ่มเติมเอกสารอะไรอีกเพื่อให้เอกสารการยื่นขอวีซ่าของคุณสมบูรณ์
มากที่สุด เพราะแต่ละประเทศนั้นมีหลักเกณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกัน เช่น บางประเทศนั้นแค่ขอวีซ่าไปเที่ยว คุณก็ต้องมีหนังสือรับรองต่างๆ
ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ อาจต้องมีหลักฐานทางการเงินยืนยันด้วย ดังนั้นหากคุณไปยื่นขอเองโดยที่ไม่ทราบเรื่องเงื่อนไขต่าง ๆ
คุณอาจต้องเสียเวลาจัดเตรียมเอกสารและกลับไปยื่นใหม่ ซึ่งคุณอาจไม่สะดวกเพราะต้องลางานไป หรือ ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯและใน
จังหวัดที่คุณอยู่ไม่มีสำนักงานของสถานฑูตที่จะให้คุณยื่นขอวีซ่าได้ และ ด้วยเหตุผลเหล่านี้การใช้บริการผ่านผู้ให้บริการยื่นขอวีซ่าจึง
เป็นเรื่องที่สะดวกมาก และ ค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คุณคิด หากเทียบกับเวลาและค่าเดินทางที่คุณต้องไปเอง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในเรื่องของเอกสารแล้วถือได้ว่าการใช้บริการผ่านตัวแทนนั้นคุ้มค่ากว่า และ รวดเร็วกว่า เพราะทางผู้ให้บริการนั้นมีการตรวจสอบ
เอกสารและมีการติดต่อเพื่อขอทราบถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละประเทศเป็นประจำ จึงทำให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การยื่นขอ
วีซ่าให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้จัดเตรียมเอกสารส่วนตัวมาได้ครบถ้วนและทางผู้ให้บริการจะจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี)ให้ได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่คุณต้องการไปได้ครบถ้วนที่สุด และ แน่นอนว่าคุณจะยื่นขอวีซ่าผ่านได้ในครั้งแรก และ รวดเร็วทันตามกำหนดการที่คุณต้องการเดินทางอีกด้วย  นอกจากนี้คุณจะได้รับความสะดวกสบายจากผู้ให้บริการซึ่งคุณจะไม่เสียเวลาใน
การต้องไปต่อคิวเพื่อขอทำวีซ่ายังสถานทูต หรือ ต้องผิดหวังที่ไปไม่ทันจองคิวเพราะบางประเทศนั้นในแต่ละวันเปิดให้เข้าขอวีซ่า
ในจำนวนไม่มากนักบางแห่งอาจต้องไปรอคิวตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกันเลยทีเดียว และจากที่กล่าวมาทั้งหมดคือข้อแนะนำคร่าว ๆ  ว่าทำไม
คุณจึงควรใช้บริการขอวีซ่าผ่านตัวแทนในการขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ

 

Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with