layer
layer
layer
layer
layer


ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

โดยทีมงานของเราจะคอยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารใบอนุญาติให้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับทางสถานฑูต
ซึ่งในกลุ่มประเทศเช็งเก้น ต้องเตรียมเอกสารบางส่วนที่ทางสถานฑูตต้องการมาแสดงเพื่อขอให้ออกใบอนุญาติจดทะเบียนสมรสในไทยได้ และบางประเทศ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนกับสำนักงานที่ประเทศของตนเองก่อนว่าต้องการมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ถ้าบุคคลใดเคยหย่า หรือเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงด้วย

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ อาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ตามความต้องการของแต่ละประเทศ แต่ต้องทำให้ถูกขั้นตอนและกฏหมายของประเทศไทย

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาเบื้องต้นก่อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของท่านเอง ทีมงานของเราสามารถดูแลท่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนสมรส

 

Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with