layer
layer
layer
layer
layer


ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

บอสส์ วีซ่าเซอร์วิส

เราเป็นหนึ่ง ผู้ให้บริการ และประเมินผลวีซ่า ให้คำปรึกษา และจัดการรวบรวมเอกสาร เพื่อให้เอกสารครบถ้วนและสมบูรณ์ เราดำเนินการแทนท่านทุกขั้นตอน จนท่านได้รับวีซ่า เรายังแนะนำท่านเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์ ก่อนการเข้ายื่นเอกสาร

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เราจะเน้น เอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจะกลับมาประเทศไทยแน่นอน เมื่อการท่องเที่ยวของท่านสิ้นสุด หรือก่อนวีซ่าหมดอายุ  การพิจารณาของทางสถานฑูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคลและแตกต่างกันแล้วแต่ละกรณี

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการได้รับวีซ่า เนื่องจากเราใส่ใจในทุกรายละเอียด ตรวจเอกสารทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนก่อนยื่นขอวีซ่า
ถ้าท่านไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร ขาดความมั่นใจ หรือเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว หรือสับสนขั้นตอนการขอวีซ่า ท่านสามารถปรึกษาเราก่อน เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำกับท่าน และยินดีบริการ

 

Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with