บริการรับทำวีซ่า
และแปลเอกสาร

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำ เรามีความยินดีให้คำปรึกษาฟรี !!

บริการของเรา

บริการหลักของเราคือการให้คำปรึกษายื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ประเทศในกลุ่มเชงเก้น และบริการแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า และเอกสารเพื่องานขององค์กรต่าง ๆ เรามีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน จึงสามารถ แก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างตรงจุดตรงประเด็น เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษากับท่าน ให้ตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือความต้องการของวีซ่า เพื่อให้ท่านมั่นใจและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ายื่นเอกสาร และก่อนการเข้าสัมภาษณ์ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูต

วางใจให้เราดูแลเรื่องวีซ่า

เมื่อต้องเดินทางเข้าประเทศที่ต้องร้องขอวีซ่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น ๆ ก่อนการเดินทางทุกครั้ง และในการขอวีซ่าของแต่ละประเทศ หรือเขตแดนก็จะมีความแตกต่างกันไป

เรามีความชำนาญในด้านการจัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาของประเทศที่ร้องขอวีซ่า เช่นในบางประเทศต้องมีการแปลเอกสารรับรองต่าง ๆ เป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่คุณไม่อาจทราบล่วงหน้าว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง หรือ มีเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ซึ่งเรามีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทางสถานทูต เพื่อให้สามารถจัดการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ สามารถช่วยคุณให้ขอวีซ่าได้ในครั้งแรกที่ยื่นขอ และด้วยความชำนาญและความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี คุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องการขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ได้อย่างมั่นใจว่าวีซ่านั้นถูกต้อง และ ไม่เสียเวลาในการไปติดต่อยังสถานทูตบ่อยครั้ง

translation

หากต้องการแปลเอกสารสามารถส่งเอกสารมาที่ bosspattayaservice@gmail.com พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

TRANSLATION
บริการแปลเอกสาร

บริการรับแปลเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อขอวีซ่า

– การขอวีซ่าท่องเที่ยวของบางประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
– การขอวีซ่าถาวรของทุกประเทศ เอกสารภาษาไทย มีความจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือในบางประเทศจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาราชการของประเทศนั้น ๆ  และเอกสารต้องผ่านการรับรองความถูกต้องหรือไม่ปลอมแปลงเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

บริการรับแปลเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

– แปลเอกสารสัญญาต่าง อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ สัญญารับเหมา และอื่น ๆ
– แปลเอกสารราชการสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบประกาศนียบัตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น

PROPERTY SERVICES

บริการ รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บริการ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน

ส่งรายละเอียดทรัพย์มาได้ที่ bossestateth@gmail.com

LOCATION

Boss Pattaya Services บอสส์พัทยาเซอร์วิส

280/4 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

280/4 Moo 9, Pattaya Central Rd., Nongprue, Banglamung, Chonburi, 20150

Open,  Mon – Sat  9am – 6pm